Poštanski broj Leposavić

Poštanski broj za mjesto Leposavić je 38218

Ne zanima vas poštanski br. za Leposavić? Upotrijebite tražilicu i nađite poštanski broj koji trebate.

Osim mjesta Leposavić, pretražujemo i sva mjesta za sljedeće države: Hrvatska, BiH, Slovenija i Srbija.

Leposavić na interaktivnoj karti:

© 2023 - PostanskiBrojevi.net | O projektu | Uvjeti korištenja | Kontakt | Poštanski brojevi za Hrvatsku, BiH, Sloveniju i Srbiju.