O Projektu

Uvjeti korištenja PostanskiBrojevi.net stranice.

Korištenjem ovih stranica prihvaćate ove odredbe o općim uvjetima korištenja te obavijesti koje se ovdje nalaze. Ako niste suglasni s ovim uvjetima korištenja Stranica, molimo Vas da ih ne korisite!

Ograničenje na nekomercijalno korištenje

PostanskiBrojevi.net stranica namijenjena je korisnicima isključivo za nekomercijalno korištenje. Nije dozvoljeno prikazivati, mijenjati, distribuirati, kopirati, objavljivati ili na bilo koji drugi način prenositi ili prodavati bilo koju informaciju, uslugu ili proizvod koji se objavljuje na PostanskiBrojevi.net bez izričite suglasnosti njezinih vlasnika.

Materijali na ovim Stranicama zaštićeni su autorskim pravima i svaka neovlaštena uporaba bilo kojeg materijala na ovim Stranicama može predstavljati povredu odredaba Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN br. 167/03 i 79/07) i drugih propisa u Republici Hrvatskoj.

Vlasništva, prava i odgovornosti

Sadržaji koji nisu u vlasništvu Vlasnika Stranice, koriste se uz odobrenje njihova autora/vlasnika te će na zahtjev autora/vlasnika bit povučeni sa stranica.

Ograničenje od odgovornosti

Stranica PostanskiBrojevi.net prilikom prikaza poštanskih brojeva koristi isključivo podatke dobivene od strane službenih, nadležnih tijela te Vlasnik stranice ne snosi nikakvu materijalnu ni krivičnu odgovornost ukoliko informacije o poštanskim brojevima ne odgovaraju stvarnoj situaciji.

Vlasnik Stranice se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način bila povezana s korištenjem internetskih stranica unutar domene PostanskiBrojevi.net, za bilo koje radnje korisnika povezanih s uporabom ili zlouporabom sadržaja tih internetskih stranica, kao i za svaku štetu koja može nastati korisniku, ili bilo kojoj trećoj strani, a u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Stranica PostanskiBrojevi.net.

Promjene ovih uvjeta i drugih uvjeta poslovanja

Vlasnik zadržava pravo promjena navedenih uvjeta korištenja Stranica i drugih uvjeta poslovanja bez prethodne najave.

© 2023 - PostanskiBrojevi.net | O projektu | Uvjeti korištenja | Kontakt | Poštanski brojevi za Hrvatsku, BiH, Sloveniju i Srbiju.