Poštanski brojevi za Hrvatsku, BiH, Sloveniju i Srbiju

Poštanski broj ili rjeđi termin "broj pošte" je kod ili šifra sačinjena od slova i / ili brojeva, a specifična je za svaki grad i naseljeno mjesto. Poštanski brojevi osmišljeni su isključivo kako bi se omogućila precizna strojna klasifikacija pisama i paketa.

Danas se, kao poštanski brojevi, u Republici Hrvatskoj koriste brojevi od pet znamenki, kao što su; 51000 za Rijeku, 10000 - Zagreb, 21000 Split i td. Gore navedeni sistem numeracije u Hrvatskoj je uveden 01.01.1979. godine, a preuzet je od prijašnje Jugoslavije za čijeg su trajanja poštanski brojevi počinjali znamenkama četiri ili pet, dok današnja struktura brojeva počinje znamenkama; jedan, dva, tri, četiri i pet.

Pretraži poštanske brojeve po lokaciji:

Traži poštanske brojeve po državi:

© 2023 - PostanskiBrojevi.net | O projektu | Uvjeti korištenja | Kontakt | Poštanski brojevi za Hrvatsku, BiH, Sloveniju i Srbiju.